główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

991. Data: 2020-06-25 13:31
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
992. Data: 2020-06-25 13:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/118 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Wykonanie: Marcin Ositek
993. Data: 2020-06-25 13:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX/118 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Wykonanie: Marcin Ositek
994. Data: 2020-06-25 13:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/117/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
995. Data: 2020-06-25 13:19
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX/117/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
996. Data: 2020-06-25 13:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/115/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Borowie za rok 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
997. Data: 2020-06-25 13:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/116/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
998. Data: 2020-06-25 13:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX/116/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
999. Data: 2020-06-25 13:13
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 115/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Borowie za rok 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
1000. Data: 2020-06-25 13:13
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 115/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Borowie za rok 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
1001. Data: 2020-06-18 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędy Gminy
Wykonanie: Marcin Ositek
1002. Data: 2020-06-18 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z postępowania - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędy Gminy
Wykonanie: Marcin Ositek
1003. Data: 2020-06-18 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z postępowania - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędy Gminy
Wykonanie: Marcin Ositek
1004. Data: 2020-06-17 14:57
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargach - sprzedaż działki nr 1076/2 we wsi Iwowe, działki nr 462 we wsi Chromin i działki nr 442/4 we wsi Jaźwiny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1005. Data: 2020-06-17 14:57
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargach - sprzedaż działki nr 1076/2 we wsi Iwowe, działki nr 462 we wsi Chromin i działki nr 442/4 we wsi Jaźwiny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1006. Data: 2020-06-17 14:55
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 375/4 we wsi Iwowe.
Wykonanie: Karol Chmielak
1007. Data: 2020-06-17 14:54
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 375/4 we wsi Iwowe.
Wykonanie: Karol Chmielak
1008. Data: 2020-06-16 08:35
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE Nr 39/2020 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
1009. Data: 2020-06-16 08:34
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE Nr 39/2020 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
1010. Data: 2020-06-15 14:20
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. w kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
1011. Data: 2020-06-15 14:19
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. w kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
1012. Data: 2020-06-15 13:39
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: Uzupełnienie składu Komisji Wyborczej
Wykonanie: Marcin Ositek
1013. Data: 2020-06-12 16:08
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
1014. Data: 2020-06-12 16:08
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
1015. Data: 2020-06-10 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ołtarz boczny
Wykonanie: Marcin Ositek
1016. Data: 2020-06-10 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ołtarz boczny
Wykonanie: Marcin Ositek
1017. Data: 2020-06-10 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa wodociągu w m. Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
1018. Data: 2020-06-10 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa wodociągu w m. Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
1019. Data: 2020-06-09 14:00
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1020. Data: 2020-06-09 14:00
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek