główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1081. Data: 2020-05-21 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - sprzedaż samochodu osobowego - służbowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1082. Data: 2020-05-21 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - sprzedaż samochodu osobowego - służbowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1083. Data: 2020-05-21 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg - sprzedaż samochodu osobowego - służbowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1084. Data: 2020-05-21 14:41
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2020 z obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 kwietnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1085. Data: 2020-05-21 14:33
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1086. Data: 2020-05-21 14:33
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1087. Data: 2020-05-18 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont dróg gminnych w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka
Wykonanie: Marcin Ositek
1088. Data: 2020-05-18 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont dróg gminnych w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka
Wykonanie: Marcin Ositek
1089. Data: 2020-05-14 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - "Budowa wodociągu w miejscowościach Głosków, Wilchta"
Wykonanie: Marcin Ositek
1090. Data: 2020-05-14 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - "Budowa wodociągu w miejscowościach Głosków, Wilchta"
Wykonanie: Marcin Ositek
1091. Data: 2020-05-14 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - "Budowa wodociągu w miejscowościach Głosków, Wilchta"
Wykonanie: Marcin Ositek
1092. Data: 2020-05-14 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - "Budowa wodociągu w miejscowościach Głosków, Wilchta"
Wykonanie: Marcin Ositek
1093. Data: 2020-05-14 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - "Budowa wodociągu w miejscowościach Głosków, Wilchta"
Wykonanie: Marcin Ositek
1094. Data: 2020-05-14 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na zadane pytanie - "Budowa wodociągu w miejscowościach Głosków, Wilchta"
Wykonanie: Marcin Ositek
1095. Data: 2020-05-11 14:33
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek/Prośba - Mierzmy zdalnie temperaturę Interesantów
Wykonanie: Marcin Ositek
1096. Data: 2020-05-11 14:33
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek/Prośba - Mierzmy zdalnie temperaturę Interesantów
Wykonanie: Marcin Ositek
1097. Data: 2020-05-11 14:31
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek/Prośba - Mierzmy zdalnie temperaturę Interesantów
Wykonanie: Marcin Ositek
1098. Data: 2020-05-11 10:14
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2020 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
1099. Data: 2020-05-11 10:14
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2020 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
1100. Data: 2020-05-11 09:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wodociągu w miejscowości Głosków, Wilchta - Odpowiedź na pytanie
Wykonanie: Marcin Ositek
1101. Data: 2020-05-11 09:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa wodociągu w miejscowości Głosków, Wilchta - Odpowiedź na pytanie
Wykonanie: Marcin Ositek
1102. Data: 2020-05-07 14:48
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII/112/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1103. Data: 2020-05-07 14:48
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII/112/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1104. Data: 2020-05-07 14:45
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII/111/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1105. Data: 2020-05-07 14:44
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII/111/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1106. Data: 2020-05-07 14:38
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borowie za rok 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
1107. Data: 2020-05-07 14:37
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Borowie za rok 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
1108. Data: 2020-05-07 14:28
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2020-2023
Wykonanie: Marcin Ositek
1109. Data: 2020-05-07 14:27
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2020-2023
Wykonanie: Marcin Ositek
1110. Data: 2020-05-07 14:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII/108/2020 Rady Gminy w Borowiu z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania do Województwa Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy Borowie Nr XV/76/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Wykonanie: Marcin Ositek