główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2020