główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2021-11-22 11:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/216/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
122. Data: 2021-11-22 11:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/216/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
123. Data: 2021-11-22 11:07
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/215/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
124. Data: 2021-11-22 11:07
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/215/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
125. Data: 2021-11-22 11:07
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/214/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy oraz nadania nazw ulic we wsi Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
126. Data: 2021-11-22 11:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/214/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej nazwy ulicy oraz nadania nazw ulic we wsi Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
127. Data: 2021-11-22 11:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/213/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi gminnej o nr ew. działki 26 obręb Słup Pierwszy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Wykonanie: Marcin Ositek
128. Data: 2021-11-22 11:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/213/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie drogi gminnej o nr ew. działki 26 obręb Słup Pierwszy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Wykonanie: Marcin Ositek
129. Data: 2021-11-22 11:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/212/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
130. Data: 2021-11-22 11:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/212/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
131. Data: 2021-11-22 10:49
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/211/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
132. Data: 2021-11-22 10:49
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/211/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
133. Data: 2021-11-22 10:48
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/210/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
134. Data: 2021-11-22 10:48
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/210/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
135. Data: 2021-11-22 10:48
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/209/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
136. Data: 2021-11-22 10:48
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/209/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
137. Data: 2021-11-22 10:47
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/208/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
138. Data: 2021-11-22 10:47
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/208/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2022
Wykonanie: Marcin Ositek
139. Data: 2021-11-22 10:46
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/207/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Borowie oraz zasad ich przyznawania
Wykonanie: Marcin Ositek
140. Data: 2021-11-22 10:46
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/207/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Borowie oraz zasad ich przyznawania
Wykonanie: Marcin Ositek
141. Data: 2021-11-22 10:45
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVI/206/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
142. Data: 2021-11-22 10:44
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVI/206/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
143. Data: 2021-11-22 10:44
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/205/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
144. Data: 2021-11-17 11:20
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 90 we wsi Łopacianka
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
145. Data: 2021-11-17 11:20
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 90 we wsi Łopacianka
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
146. Data: 2021-11-17 11:19
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 462 we wsi Chromin
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
147. Data: 2021-11-17 11:18
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 462 we wsi Chromin
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
148. Data: 2021-11-17 11:16
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 1076/2 we wsi Iwowe
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
149. Data: 2021-11-17 11:15
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 1076/2 we wsi Iwowe
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
150. Data: 2021-11-04 09:14
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek