główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1261. Data: 2020-03-03 15:51
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł Nr XV/2020 z obrad XV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 24 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie:
1262. Data: 2020-03-03 15:50
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł Nr XV/2020 z obrad XV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 24 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie:
1263. Data: 2020-03-03 15:49
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł Nr XV/2020 z obrad XV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 24 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie:
1264. Data: 2020-03-03 15:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV/94/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok.
Wykonanie:
1265. Data: 2020-03-03 15:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV/93/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034.
Wykonanie:
1266. Data: 2020-03-03 15:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV/94/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok.
Wykonanie:
1267. Data: 2020-03-03 15:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV/93/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie:
1268. Data: 2020-03-03 15:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV/93/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie:
1269. Data: 2020-03-03 14:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV/92/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie
Wykonanie:
1270. Data: 2020-03-03 14:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV/92/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie
Wykonanie:
1271. Data: 2020-03-02 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
1272. Data: 2020-03-02 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
1273. Data: 2020-03-02 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
1274. Data: 2020-03-02 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
1275. Data: 2020-03-02 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
1276. Data: 2020-03-02 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
1277. Data: 2020-03-02 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
1278. Data: 2020-03-02 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - sprzedaż samochodu strażackiego
Wykonanie:
1279. Data: 2020-03-02 09:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe-wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie
Wykonanie: Karol Chmielak
1280. Data: 2020-03-02 09:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe-wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie
Wykonanie: Karol Chmielak
1281. Data: 2020-02-26 11:31
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach naboru - Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1282. Data: 2020-02-26 11:31
Dział: Nabór pracowników > Wyniki naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach naboru - Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1283. Data: 2020-02-25 14:13
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o wynikach przetargów na nieruchomości położone we wsiach: Iwowe, Chromin i Jaźwiny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1284. Data: 2020-02-25 14:12
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o wynikach przetargów na nieruchomości położone we wsiach: Iwowe, Chromin i Jaźwiny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1285. Data: 2020-02-25 12:44
Dział: Nabór pracowników > Lista kandydatów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne-Stanowisko -ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1286. Data: 2020-02-25 12:43
Dział: Nabór pracowników > Lista kandydatów
Opis zmian: dodanie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne-Stanowisko -ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obsługi Rady Gminy - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1287. Data: 2020-02-25 08:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1288. Data: 2020-02-25 08:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1289. Data: 2020-02-21 15:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ponowny wybór oferty na zadanie pn: Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1290. Data: 2020-02-21 15:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ponowny wybór oferty na zadanie pn: Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek