główna zawartość
artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Marzeny Nowak

artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Macieja Barana

artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Krzysztofa Osiaka

artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Krzysztofa Kani

artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Janusza Zawadki