główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 831

1. Data: 2021-12-03 10:56
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 3.c./99/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2021-12-03 10:56
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 3.c./99/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
Wykonanie: Marcin Ositek