główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1051. Data: 2020-06-05 14:39
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
1052. Data: 2020-06-05 14:26
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
1053. Data: 2020-06-05 14:25
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
1054. Data: 2020-06-05 14:20
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROK 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
1055. Data: 2020-06-05 14:19
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: ROK 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
1056. Data: 2020-06-05 09:47
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1057. Data: 2020-06-02 14:20
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1058. Data: 2020-06-02 14:19
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1059. Data: 2020-06-02 14:18
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1060. Data: 2020-06-02 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Prace konserwatorsko-restauratorskie
Wykonanie: Marcin Ositek
1061. Data: 2020-06-02 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Prace konserwatorsko-restauratorskie
Wykonanie: Marcin Ositek
1062. Data: 2020-05-28 14:20
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2026) >
Opis zmian: dodanie artykułu: XIX Sesja Rady Gminy Borowie - 22.05.2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1063. Data: 2020-05-28 11:06
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2020 z obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 22 maja 2020 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1064. Data: 2020-05-28 10:59
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1065. Data: 2020-05-28 10:59
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1066. Data: 2020-05-28 10:52
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX/113/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat
Wykonanie: Marcin Ositek
1067. Data: 2020-05-28 10:52
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX/113/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat
Wykonanie: Marcin Ositek
1068. Data: 2020-05-27 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - droga Stara Brzuza, Filipówka
Wykonanie: Marcin Ositek
1069. Data: 2020-05-27 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - droga Stara Brzuza, Filipówka
Wykonanie: Marcin Ositek
1070. Data: 2020-05-26 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert Budowa wodociągu w m. Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
1071. Data: 2020-05-26 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert Budowa wodociągu w m. Głosków, Wilchta
Wykonanie: Marcin Ositek
1072. Data: 2020-05-25 08:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prace konserwatorsko - restauratorskie zabytków ruchomych w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1073. Data: 2020-05-25 08:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prace konserwatorsko - restauratorskie zabytków ruchomych w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1074. Data: 2020-05-25 08:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Prace konserwatorsko - restauratorskie zabytków ruchomych w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1075. Data: 2020-05-21 16:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - sprzedaż samochodu osobowego - służbowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1076. Data: 2020-05-21 16:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - sprzedaż samochodu osobowego - służbowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1077. Data: 2020-05-21 15:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - sprzedaż samochodu osobowego - służbowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1078. Data: 2020-05-21 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - sprzedaż samochodu osobowego - służbowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1079. Data: 2020-05-21 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - sprzedaż samochodu osobowego - służbowego
Wykonanie: Marcin Ositek
1080. Data: 2020-05-21 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg - sprzedaż samochodu osobowego - służbowego
Wykonanie: Marcin Ositek