główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1231. Data: 2020-04-08 13:02
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
1232. Data: 2020-04-08 13:02
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI/95/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości "Głosków-Kolonia" na Głosków-"wieś"
Wykonanie: Marcin Ositek
1233. Data: 2020-04-08 12:53
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
1234. Data: 2020-04-08 12:53
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2020 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
1235. Data: 2020-04-02 11:40
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1236. Data: 2020-04-02 11:39
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1237. Data: 2020-04-02 11:27
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1238. Data: 2020-04-02 11:26
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1239. Data: 2020-04-02 11:25
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1240. Data: 2020-04-02 09:08
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
1241. Data: 2020-04-02 09:08
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
1242. Data: 2020-04-02 09:06
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
1243. Data: 2020-04-02 09:04
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
1244. Data: 2020-04-02 09:02
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
1245. Data: 2020-04-02 09:00
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
1246. Data: 2020-04-02 08:59
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
1247. Data: 2020-03-26 12:05
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
1248. Data: 2020-03-26 12:05
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
1249. Data: 2020-03-26 12:05
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja w sprawie zdalnych kontaktów oraz elektronizacji urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
Wykonanie: Marcin Ositek
1250. Data: 2020-03-26 11:46
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
Wykonanie: Marcin Ositek
1251. Data: 2020-03-26 11:46
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami
Wykonanie: Marcin Ositek
1252. Data: 2020-03-23 10:29
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1253. Data: 2020-03-23 10:20
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1254. Data: 2020-03-23 10:20
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1255. Data: 2020-03-18 13:49
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1256. Data: 2020-03-12 13:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM
Wykonanie: Marcin Ositek
1257. Data: 2020-03-12 13:50
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia dot. wprowadzania dodatkowych jednostek transmitujących GSM
Wykonanie: Marcin Ositek
1258. Data: 2020-03-12 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie.
Wykonanie: Karol Chmielak
1259. Data: 2020-03-12 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie.
Wykonanie: Karol Chmielak
1260. Data: 2020-03-04 09:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe-wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie
Wykonanie: Karol Chmielak