główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

361. Data: 2021-06-25 16:07
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Łopacianka
Wykonanie: Marcin Ositek
362. Data: 2021-06-25 16:07
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Łopacianka
Wykonanie: Marcin Ositek
363. Data: 2021-06-25 16:07
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
364. Data: 2021-06-25 16:06
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
365. Data: 2021-06-25 16:06
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Chromin
Wykonanie: Marcin Ositek
366. Data: 2021-06-25 16:06
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej we wsi Chromin
Wykonanie: Marcin Ositek
367. Data: 2021-06-25 10:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
368. Data: 2021-06-25 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert - Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu”
Wykonanie: Marcin Ositek
369. Data: 2021-06-22 12:19
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
370. Data: 2021-06-22 12:17
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: głoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
371. Data: 2021-06-22 12:17
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: głoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
372. Data: 2021-06-22 12:15
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
373. Data: 2021-06-22 12:14
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
374. Data: 2021-06-21 15:05
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXXI/2021 z obrad XXXI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 16 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
375. Data: 2021-06-18 14:30
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
376. Data: 2021-06-18 14:30
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
377. Data: 2021-06-18 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Iwowem - etap I
Wykonanie: Marcin Ositek
378. Data: 2021-06-18 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Iwowem - etap I
Wykonanie: Marcin Ositek
379. Data: 2021-06-17 15:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
380. Data: 2021-06-17 15:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
381. Data: 2021-06-17 15:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
382. Data: 2021-06-17 15:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
383. Data: 2021-06-17 15:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
384. Data: 2021-06-17 15:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego w budynku byłego kościoła w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
385. Data: 2021-06-17 13:43
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
386. Data: 2021-06-17 13:42
Dział: Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych > Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu >
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu za rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
387. Data: 2021-06-16 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków
Wykonanie: Marcin Ositek
388. Data: 2021-06-16 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków
Wykonanie: Marcin Ositek
389. Data: 2021-06-16 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja dróg Gminnych- droga w miejscowości Słup Drugi
Wykonanie: Marcin Ositek
390. Data: 2021-06-16 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja dróg Gminnych- droga w miejscowości Słup Drugi
Wykonanie: Marcin Ositek