główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

571. Data: 2021-04-22 15:26
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/170/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2019-2020 z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Borowie na lata 2019-2022"
Wykonanie: Marcin Ositek
572. Data: 2021-04-22 15:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/169/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie za okres 2016-2020
Wykonanie: Marcin Ositek
573. Data: 2021-04-22 15:02
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/169/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Borowie za okres 2016-2020
Wykonanie: Marcin Ositek
574. Data: 2021-04-22 14:59
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Borowie na lata 2021-2025
Wykonanie: Marcin Ositek
575. Data: 2021-04-22 14:59
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Borowie na lata 2021-2025
Wykonanie: Marcin Ositek
576. Data: 2021-04-22 14:56
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
577. Data: 2021-04-22 14:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
578. Data: 2021-04-22 14:52
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borowie na lata 2021-2025
Wykonanie: Marcin Ositek
579. Data: 2021-04-22 14:51
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borowie na lata 2021-2025
Wykonanie: Marcin Ositek
580. Data: 2021-04-22 14:47
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji zatytułowanej "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE"
Wykonanie: Marcin Ositek
581. Data: 2021-04-22 14:46
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji zatytułowanej "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE"
Wykonanie: Marcin Ositek
582. Data: 2021-04-22 10:52
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
583. Data: 2021-04-22 10:52
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2021 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
584. Data: 2021-04-22 10:51
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za IV kwartał 2020 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
585. Data: 2021-04-22 10:50
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za IV kwartał 2020 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
586. Data: 2021-04-20 14:12
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja - Alarm! Stop zabójczemu GMO-Stop niebezpiecznej szczepionce
Wykonanie: Marcin Ositek
587. Data: 2021-04-20 14:12
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja - Alarm! Stop zabójczemu GMO-Stop niebezpiecznej szczepionce
Wykonanie: Marcin Ositek
588. Data: 2021-04-20 13:14
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
589. Data: 2021-04-20 13:11
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
590. Data: 2021-04-20 13:10
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
591. Data: 2021-04-20 09:02
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
592. Data: 2021-04-20 09:01
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
593. Data: 2021-04-16 11:17
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXVIII/2021 z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 25 marca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
594. Data: 2021-03-29 13:40
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty dostępności
Wykonanie: Marcin Ositek
595. Data: 2021-03-29 13:39
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty dostępności
Wykonanie: Marcin Ositek
596. Data: 2021-03-29 13:39
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty dostępności
Wykonanie: Marcin Ositek
597. Data: 2021-03-29 13:39
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty dostępności
Wykonanie: Marcin Ositek
598. Data: 2021-03-29 13:39
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty dostępności
Wykonanie: Marcin Ositek
599. Data: 2021-03-29 13:38
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty dostępności
Wykonanie: Marcin Ositek
600. Data: 2021-03-29 13:37
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty dostępności
Wykonanie: Marcin Ositek