główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

541. Data: 2021-05-11 10:37
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
542. Data: 2021-05-11 10:36
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
543. Data: 2021-05-11 10:36
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
544. Data: 2021-05-11 10:35
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
545. Data: 2021-05-11 10:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
546. Data: 2021-05-11 10:33
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
547. Data: 2021-05-11 10:31
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
548. Data: 2021-05-11 10:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
549. Data: 2021-05-11 10:29
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 175/XXIX Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
550. Data: 2021-05-06 11:02
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
551. Data: 2021-05-05 09:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont ulic w m. Głosków
Wykonanie: Marcin Ositek
552. Data: 2021-05-05 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont ulic w m. Głosków
Wykonanie: Marcin Ositek
553. Data: 2021-05-05 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont ulic w m. Głosków
Wykonanie: Marcin Ositek
554. Data: 2021-05-05 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont ulic w m. Głosków
Wykonanie: Marcin Ositek
555. Data: 2021-05-05 09:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Remont ulic w m. Głosków
Wykonanie: Marcin Ositek
556. Data: 2021-05-05 08:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości - działka nr 332/1 i 335 we wsi Stara Brzuza.
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
557. Data: 2021-05-05 08:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości - działka nr 332/1 i 335 we wsi Stara Brzuza.
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
558. Data: 2021-05-05 08:50
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości - działka nr 71/2 i 119 we wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
559. Data: 2021-05-05 08:49
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości - działka nr 71/2 i 119 we wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
560. Data: 2021-05-05 08:48
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości - działka nr 432 we wsi Filipówka.
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
561. Data: 2021-05-05 08:47
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości - działka nr 432 we wsi Filipówka.
Wykonanie: mgr inż. Karol Chmielak
562. Data: 2021-04-22 15:45
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/174/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
563. Data: 2021-04-22 15:45
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/174/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
564. Data: 2021-04-22 15:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/173/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
565. Data: 2021-04-22 15:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/173/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
566. Data: 2021-04-22 15:35
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/172/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszt odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadającej Gminie Borowie lub jej jednostkom organizacyjnym
Wykonanie: Marcin Ositek
567. Data: 2021-04-22 15:34
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/172/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszt odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadającej Gminie Borowie lub jej jednostkom organizacyjnym
Wykonanie: Marcin Ositek
568. Data: 2021-04-22 15:29
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/171/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Borowie lub jej jednostkom organizacyjnym
Wykonanie: Marcin Ositek
569. Data: 2021-04-22 15:29
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/171/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Borowie lub jej jednostkom organizacyjnym
Wykonanie: Marcin Ositek
570. Data: 2021-04-22 15:26
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/170/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2019-2020 z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Borowie na lata 2019-2022"
Wykonanie: Marcin Ositek