główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

961. Data: 2020-07-06 14:34
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
962. Data: 2020-07-06 14:16
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
963. Data: 2020-07-06 14:12
Dział: Informacje > Raport o stanie gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy za rok 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
964. Data: 2020-07-06 14:07
Dział: Informacje > Raport o stanie gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy za rok 2019
Wykonanie: Marcin Ositek
965. Data: 2020-07-06 09:43
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XX/2020 z obrad XX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 18 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
966. Data: 2020-07-06 09:42
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XX/2020 z obrad XX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 18 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
967. Data: 2020-07-02 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - "Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych”
Wykonanie: Marcin Ositek
968. Data: 2020-07-02 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - "Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych”
Wykonanie: Marcin Ositek
969. Data: 2020-07-02 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - "Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych”
Wykonanie: Marcin Ositek
970. Data: 2020-07-02 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - "Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych”
Wykonanie: Marcin Ositek
971. Data: 2020-07-02 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - "Dostawa urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych”
Wykonanie: Marcin Ositek
972. Data: 2020-07-01 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
973. Data: 2020-07-01 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
974. Data: 2020-07-01 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
975. Data: 2020-07-01 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
976. Data: 2020-07-01 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
977. Data: 2020-07-01 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
978. Data: 2020-07-01 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie: Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wykonanie: Marcin Ositek
979. Data: 2020-07-01 13:09
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
980. Data: 2020-07-01 13:08
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
981. Data: 2020-06-30 15:23
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe przewodniczącej rady gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: Marcin Ositek
982. Data: 2020-06-30 15:23
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe przewodniczącej rady gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: Marcin Ositek
983. Data: 2020-06-30 15:22
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski
Wykonanie: Marcin Ositek
984. Data: 2020-06-30 15:20
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski
Wykonanie: Marcin Ositek
985. Data: 2020-06-25 13:44
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2026) >
Opis zmian: dodanie artykułu: XX Sesja Rady Gminy Borowie - 18.06.2020
Wykonanie: Marcin Ositek
986. Data: 2020-06-25 13:43
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
987. Data: 2020-06-25 13:42
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
988. Data: 2020-06-25 13:37
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
989. Data: 2020-06-25 13:37
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
990. Data: 2020-06-25 13:31
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX/119/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek