główna zawartość
artykuł nr 1

Komisje Rady Gminy Borowie

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Tadeusz Baranek Przewodniczący
 • Maria Sabak Wiceprzewodnicząca
 • Krystyna Belkiewicz Członek
 • Michał Chmielak Członek
 • Tadeusz Świątek Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

 • Tomasz Metera Przewodniczący
 • Halina Barcikowska Wiceprzewodnicząca
 • Tadeusz Baranek Członek
 • Ewa Wielgosz Członek

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu w składzie:

 • Elżbieta Rybicka Przewodnicząca
 • Maciej Baran Wiceprzewodniczący
 • Michał Chmielak Członek
 • Grzegorz Kowalski Członek
 • Alicja Szaniawska Członek
 • Tomasz Metera Członek

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury w składzie:

 • Krzysztof Kowalski Przewodniczący
 • Dominika Gora Wiceprzewodnicząca
 • Marzena Nowak Członek
 • Tadeusz Świątek Członek
 • Halina Barcikowska Członek
 • Ewa Wielgosz Członek