główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie o zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

artykuł nr 2

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załączniki:
Załącznik 17 KB
artykuł nr 3

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Załączniki:
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI 25 KB