główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1771. Data: 2019-06-11 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RG.271.03.2019. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gmina Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1772. Data: 2019-06-11 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RG.271.03.2019. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gmina Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1773. Data: 2019-06-11 10:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RG.271.03.2019. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gmina Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1774. Data: 2019-06-10 15:37
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1775. Data: 2019-06-10 15:36
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1776. Data: 2019-06-10 15:35
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1777. Data: 2019-06-10 15:34
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1778. Data: 2019-06-10 15:33
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1779. Data: 2019-06-10 15:32
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1780. Data: 2019-06-10 15:31
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1781. Data: 2019-06-10 15:30
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1782. Data: 2019-05-31 13:31
Dział: Informacje > Raport o stanie gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1783. Data: 2019-05-31 13:28
Dział: Informacje > Raport o stanie gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1784. Data: 2019-05-29 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - Wójt Gminy Borowie ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej w Brzuskowoli.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1785. Data: 2019-05-29 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - Wójt Gminy Borowie ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę zabudowanej nieruchomości położonej w Brzuskowoli.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1786. Data: 2019-05-29 10:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 28 maja 2019 roku na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1787. Data: 2019-05-29 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 28 maja 2019 roku na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1788. Data: 2019-05-29 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 28 maja 2019 roku na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1789. Data: 2019-05-29 10:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 28 maja 2019 roku na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości gruntowej we wsi Brzuskowola.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1790. Data: 2019-05-29 09:43
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr VI/2019 z obrad VI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 8 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1791. Data: 2019-05-29 09:26
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr V/2019 z obrad V sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 15 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1792. Data: 2019-05-29 09:24
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IV/2019 z obrad IV sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 11 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1793. Data: 2019-05-29 09:20
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr III/2018 z obrad III sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 28 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1794. Data: 2019-05-29 09:13
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr III/2018 z obrad III sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 28 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1795. Data: 2019-05-29 09:08
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr III/2018 z obrad III sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 28 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1796. Data: 2019-05-28 15:42
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zaopiniowania projektu statutów sołectw Gminy Borowie: Borowie, Brzuskowola, Chromin, Dudka, Filipówka, Głosków, Gościewicz, Gózd, Iwowe, Jaźwiny, Kamionka, Laliny, Łętów, Łopacianka, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1797. Data: 2019-05-28 15:42
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zaopiniowania projektu statutów sołectw Gminy Borowie: Borowie, Brzuskowola, Chromin, Dudka, Filipówka, Głosków, Gościewicz, Gózd, Iwowe, Jaźwiny, Kamionka, Laliny, Łętów, Łopacianka, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1798. Data: 2019-05-28 13:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1799. Data: 2019-05-28 13:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1800. Data: 2019-05-28 13:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki