główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tomasza Rogali

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Tadeusza Baranka

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Sylwestra Kalińskiego

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Stanisława Michny

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Marii Sabak