główna zawartość
artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Jakuba Wiechetka

artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Elżbiety Rybickiej

artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Beaty Pasternak

artykuł nr 14

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Alberta Barana

artykuł nr 15

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Borowie Alicji Szaniawskiej