główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1531. Data: 2019-11-25 15:58
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gimny Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1532. Data: 2019-11-25 15:58
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gimny Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1533. Data: 2019-11-25 15:46
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1534. Data: 2019-11-25 15:44
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1535. Data: 2019-11-25 15:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Filipówce, oznaczonej nr 216/2 oraz określenia zasad jej sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
1536. Data: 2019-11-25 15:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Filipówce, oznaczonej nr 216/2 oraz określenia zasad jej sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
1537. Data: 2019-11-25 15:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXII/116/2009 rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminy wynagradzania oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1538. Data: 2019-11-25 15:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Borowie, oznaczonej nr 459/3 oraz określenia zasad jej sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
1539. Data: 2019-11-25 15:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Borowie, oznaczonej nr 459/3 oraz określenia zasad jej sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
1540. Data: 2019-11-25 15:14
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Borowie, oznaczonej nr 459/3 oraz określenia zasad jej sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
1541. Data: 2019-11-25 15:12
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Borowie, oznaczonej nr 459/3 oraz określenia zasad jej sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
1542. Data: 2019-11-25 15:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXII/116/2009 rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminy wynagradzania oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1543. Data: 2019-11-25 15:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Borowie, oznaczonej nr 459/3 oraz określenia zasad jej sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
1544. Data: 2019-11-25 15:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Borowie, oznaczonej nr 459/3 oraz określenia zasad jej sprzedaży
Wykonanie: Marcin Ositek
1545. Data: 2019-11-25 15:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXII/116/2009 rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminy wynagradzania oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1546. Data: 2019-11-25 15:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 27 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXII/116/2009 rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminy wynagradzania oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1547. Data: 2019-11-25 14:57
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: Marcin Ositek
1548. Data: 2019-11-25 14:55
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: Marcin Ositek
1549. Data: 2019-11-25 14:31
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1550. Data: 2019-11-22 10:49
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1551. Data: 2019-11-22 10:48
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1552. Data: 2019-11-21 14:24
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
1553. Data: 2019-11-21 14:23
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: usunięcie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
1554. Data: 2019-11-21 14:20
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
1555. Data: 2019-11-21 14:19
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: usunięcie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
1556. Data: 2019-11-21 14:18
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
1557. Data: 2019-11-21 14:17
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr IX/2019 z obrad IX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
1558. Data: 2019-11-18 13:47
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja złożona w dniu 27 sierpnia 2019 roku przez: Konrad Cezary Łakomy - radca prawny. Przewidywany termin załatwienia petycji do 27 listopada 2019 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
1559. Data: 2019-11-18 12:43
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1560. Data: 2019-11-18 12:39
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek