główna zawartość
artykuł nr 1

P R O T O K Ó Ł nr XXXVII/2021 z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Załączniki:
Załącznik296 KB