główna zawartość
artykuł nr 1

Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie

Wójt Gminy
- mgr inż. Wiesław Gąska - pok. nr 09,

Zastępca Wójta Gminy

- mgr Piotr Zając - pok. nr 6

Sekretarz Gminy

 - mgr inż. Marta Serzysko - pok. nr 10

Skarbnik Gminy
 - mgr Hanna Ośko - pok. nr 11

 

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA URZĘDU

 

Urząd Gminy pracuje :
Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-16.00
Pozostali pracownicy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

WYDZIAŁ FINANSÓW  I BUDŻETU

Stanowisko do spraw Księgowości Budżetowej - Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu
         - mgr Izabela Baran -pok. nr 2, tel wew. 18

 

Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
         - mgr Danuta Bielak Baran -pok. nr 3, tel wew. 21

        

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej
         - mgr Karolina Gromada -pok. nr 3, tel wew. 21

 

Inspektor ds. planowania i księgowości budżetowej
         - mgr Aneta Oszkiel -pok. nr 2, tel wew. 18

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

           - mgr Agnieszka Jesień -pok nr 1, tel. wew. 22

 

Inspektor ds. płac, kontroli wewnętrznej i archiwum zakładowego
         - mgr Aneta Krzewska -pok. nr 1, tel wew, 19

 

WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Stanowisko do spraw oświaty i zamówień publicznych
Kierownik Wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego
         -inż. Jacek Walecki -pok. nr 5, tel. wew. 23

Referent ds. planowania i realizacji inwestycji
         -mgr inż. Ewelina Jargiło -pok. Nr 5, tel. wew. 23

Inspektor ds. przygotowania i zarządzania projektami
         -mgr inż. Artur Zieliński -pok. nr 6,tel. wew. 16

Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami
         - mgr inż. Karol Chmielak -pok. Nr 6, tel. wew. 16

 

WYDZIAŁ DRÓG, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Kierownik Wydziału dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego
- mgr Beata Urbaniak - wew. 24


URZĄD STANU CYWILNEGO


Kierownik   - z urzędu funkcję tę pełni Wójt Gminy

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
         - mgr Sylwia Gąska   -pok. nr 7, tel. wew. 14

 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY I SPORTU


Stanowisko do spraw organizacyjno-administracyjnych i kadr oraz działalności gospodarczej

Kierownik Wydziału społeczno-organizacyjnego i sportu
         - mgr Małgorzata Wielgosz - Górzkowska - pok. nr 8, tel. (025) 685-90-70

Inspektor ds.  świadczeń wychowawczych i stypendium szkolne

        - mgr Kacper Wolański  - tel. wew. 20

Pomoc administracyjna - obsługa interesantów w Biurze Obsługi

- Ewelina Anczarska - tel. wew. 15

Pomoc administracyjna - obsługa interesantów w Biurze Obsługi

- mgr Piotr Czerkawski - tel. wew. 15

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, Obsługi Kancelarii Tajnej i obsługi  Rady Gminy
         - mgr Karolina Grążka - tel. wew. 20

Informatyk

- Marcin Ositek - pok. nr 8, tel. (025) 685-90-70