główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

901. Data: 2020-08-18 14:10
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 etat
Wykonanie: Marcin Ositek
902. Data: 2020-08-11 08:20
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: XXI Sesja Rady Gminy Borowie - 30.07.2020
Wykonanie: Marcin Ositek
903. Data: 2020-08-11 08:18
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXI/2020 z obrad XXI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 lipca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
904. Data: 2020-08-11 08:17
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXI/2020 z obrad XXI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 lipca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: Marcin Ositek
905. Data: 2020-08-10 10:03
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
906. Data: 2020-08-10 10:02
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
907. Data: 2020-08-07 09:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie - ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
908. Data: 2020-08-07 09:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie - ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
909. Data: 2020-08-05 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Unieważenienie postępowania: Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
910. Data: 2020-08-05 11:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Unieważenienie postępowania: Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
911. Data: 2020-08-05 08:53
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w Jaźwinach, Chrominie i Iwowem
Wykonanie: Karol Chmielak
912. Data: 2020-08-05 08:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w Jaźwinach, Chrominie i Iwowem
Wykonanie: Karol Chmielak
913. Data: 2020-08-04 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
914. Data: 2020-08-04 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
915. Data: 2020-08-04 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
916. Data: 2020-08-04 11:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
917. Data: 2020-08-04 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
918. Data: 2020-08-04 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie ul. Biela
Wykonanie: Marcin Ositek
919. Data: 2020-08-04 11:03
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia
Wykonanie: Marcin Ositek
920. Data: 2020-08-04 10:58
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
921. Data: 2020-07-31 15:57
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
922. Data: 2020-07-31 15:56
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
923. Data: 2020-07-31 15:55
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 etat
Wykonanie: Marcin Ositek
924. Data: 2020-07-31 15:54
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 etat
Wykonanie: Marcin Ositek
925. Data: 2020-07-30 09:02
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
926. Data: 2020-07-30 09:01
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2020 r.
Wykonanie: Marcin Ositek
927. Data: 2020-07-29 08:15
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
928. Data: 2020-07-22 13:40
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
929. Data: 2020-07-22 13:35
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
930. Data: 2020-07-22 13:28
Dział: Informacje > Komórki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obsada stanowisk w Urzędzie Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek