główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1741. Data: 2019-07-05 08:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1742. Data: 2019-07-03 15:50
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1743. Data: 2019-07-03 15:50
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1744. Data: 2019-07-02 12:34
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe przewodniczącej rady gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1745. Data: 2019-07-02 12:33
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe przewodniczącej rady gminy Borowie Alicji Szaniawskiej
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1746. Data: 2019-07-02 12:33
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski. Dodatkowy opis redaktora: miejsce na własny opis
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1747. Data: 2019-07-02 12:32
Dział: Oświadczenia majątkowe > Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe wójta gminy Wiesława Gąski
Wykonanie: Marcin Gontarczyk
1748. Data: 2019-07-01 13:54
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1749. Data: 2019-07-01 13:53
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1750. Data: 2019-07-01 13:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1751. Data: 2019-07-01 13:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1752. Data: 2019-07-01 13:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1753. Data: 2019-07-01 13:50
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1754. Data: 2019-07-01 13:49
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1755. Data: 2019-07-01 13:48
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1756. Data: 2019-07-01 13:47
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1757. Data: 2019-07-01 13:47
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1758. Data: 2019-07-01 13:46
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1759. Data: 2019-07-01 13:45
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1760. Data: 2019-07-01 13:44
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie starosty powiatu garwolińskiego o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji we wsiach: Nowa Brzuza, Głosków, Iwowe, Słup Pierwszy, Gózd, Kamionka, Borowie, Chromin, Dudka, Słup Drugi, Filipówka, Laliny.
Wykonanie: Karol Chmielak
1761. Data: 2019-07-01 08:15
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka 329/8 w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
1762. Data: 2019-07-01 08:15
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Borowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka 329/8 w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
1763. Data: 2019-06-21 09:17
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Borowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka 342/31 w Głoskowie.
Wykonanie: Karol Chmielak
1764. Data: 2019-06-21 09:15
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Borowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka 342/31 w Głoskowie.
Wykonanie: Karol Chmielak
1765. Data: 2019-06-19 15:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.03.2019. Nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laliny gm. Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1766. Data: 2019-06-18 15:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia > Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: werwerwer
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1767. Data: 2019-06-18 15:52
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia > Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: werwerwer
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1768. Data: 2019-06-18 15:51
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia > Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: werwerwer
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1769. Data: 2019-06-13 10:04
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja - Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, - Szulc-Efekt sp. z o. o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1770. Data: 2019-06-12 08:28
Dział: Informacje > Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja - Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do redukcji kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych. Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki