główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 852

1. Data: 2021-12-20 08:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 1019 i 1021 oraz 1020 i 1022 położonymi we wsi Iwowe, stanowiącymi własność osób fizycznych
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2021-12-20 08:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 1019 i 1021 oraz 1020 i 1022 położonymi we wsi Iwowe, stanowiącymi własność osób fizycznych
Wykonanie: Marcin Ositek