główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

841. Data: 2020-10-08 11:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXII/130/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Wykonanie:
842. Data: 2020-10-08 11:21
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXII/130/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Wykonanie:
843. Data: 2020-09-23 15:29
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr XXII/2020 z obrad XXII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 września 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
844. Data: 2020-09-21 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
845. Data: 2020-09-21 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
846. Data: 2020-09-21 08:32
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż działek we wsi Iwowe, Jaźwiny i Chromin
Wykonanie: Karol Chmielak
847. Data: 2020-09-21 08:31
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż działek we wsi Iwowe, Jaźwiny i Chromin
Wykonanie: Karol Chmielak
848. Data: 2020-09-18 08:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
849. Data: 2020-09-18 08:43
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
850. Data: 2020-09-18 08:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
851. Data: 2020-09-18 08:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
852. Data: 2020-09-15 09:57
Dział: Prawo lokalne > Transmisje obrad Rady Gminy > Transmisje obrad Rady Gminy (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: XXII Sesja Rady Gminy Borowie - 14.09.2020
Wykonanie: Marcin Ositek
853. Data: 2020-09-08 16:00
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
854. Data: 2020-09-08 16:00
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
855. Data: 2020-09-04 11:46
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Wykonanie: Marcin Ositek
856. Data: 2020-09-04 11:45
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Wykonanie: Marcin Ositek
857. Data: 2020-09-04 11:42
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
858. Data: 2020-09-04 11:42
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego
Wykonanie: Marcin Ositek
859. Data: 2020-09-04 11:40
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/127/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
860. Data: 2020-09-04 11:40
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/127/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
861. Data: 2020-09-04 11:33
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
862. Data: 2020-09-04 11:33
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
863. Data: 2020-09-04 11:28
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/125/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie nadania nazw ulic w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
864. Data: 2020-09-04 11:27
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/125/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie nadania nazw ulic w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
865. Data: 2020-09-04 11:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/124/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G
Wykonanie: Marcin Ositek
866. Data: 2020-09-04 11:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/124/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G
Wykonanie: Marcin Ositek
867. Data: 2020-09-04 11:23
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
868. Data: 2020-09-04 11:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/123/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
869. Data: 2020-09-04 11:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Wykonanie: Marcin Ositek
870. Data: 2020-09-04 11:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Wykonanie: Marcin Ositek