główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1411. Data: 2020-01-08 11:46
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1412. Data: 2020-01-08 11:44
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1413. Data: 2020-01-08 11:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1414. Data: 2020-01-08 11:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1415. Data: 2020-01-08 11:36
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1416. Data: 2020-01-08 11:35
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1417. Data: 2020-01-08 11:32
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości składek opłaty targowej na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1418. Data: 2020-01-08 11:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości składek opłaty targowej na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1419. Data: 2020-01-08 11:28
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1420. Data: 2020-01-08 11:27
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1421. Data: 2020-01-08 11:25
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1422. Data: 2020-01-08 11:22
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1423. Data: 2020-01-08 11:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1424. Data: 2020-01-08 11:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1425. Data: 2020-01-08 11:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Borowie na lata 2019-2022
Wykonanie: Marcin Ositek
1426. Data: 2020-01-08 11:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Borowie na lata 2019-2022
Wykonanie: Marcin Ositek
1427. Data: 2020-01-08 10:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1428. Data: 2020-01-08 10:15
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1429. Data: 2020-01-07 15:56
Dział: Jednostki gminne > Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1430. Data: 2020-01-07 15:54
Dział: Jednostki gminne > Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1431. Data: 2020-01-07 15:53
Dział: Jednostki gminne > Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Opis zmian: dodanie artykułu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1432. Data: 2020-01-07 15:46
Dział: Jednostki gminne > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1433. Data: 2020-01-07 14:59
Dział: Jednostki gminne > Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
Wykonanie: Marcin Ositek
1434. Data: 2020-01-07 14:58
Dział: Jednostki gminne > Zespół Oświatowy w Borowiu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zespół Oświatowy w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1435. Data: 2020-01-07 14:57
Dział: Jednostki gminne > Zespół Szkół w Głoskowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zespół Szkół w Głoskowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1436. Data: 2020-01-07 14:56
Dział: Jednostki gminne > Zespół Oświatowy w Borowiu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zespół Oświatowy w Borowiu
Wykonanie: Marcin Ositek
1437. Data: 2020-01-07 14:43
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowie oraz określenia granic ich obwodów po 01 września 2019 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
1438. Data: 2020-01-07 14:39
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borowie oraz określenia granic ich obwodów po 01 września 2019 roku
Wykonanie: Marcin Ositek
1439. Data: 2020-01-02 09:46
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości we wsiach Iwowe, Jaźwiny, Chromin, Łętów.
Wykonanie: Karol Chmielak
1440. Data: 2020-01-02 09:46
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości we wsiach Iwowe, Jaźwiny, Chromin, Łętów.
Wykonanie: Karol Chmielak