główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

31. Data: 2021-12-16 08:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII/220/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
32. Data: 2021-12-14 14:23
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
33. Data: 2021-12-14 14:22
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
34. Data: 2021-12-14 14:21
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
35. Data: 2021-12-14 13:02
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
36. Data: 2021-12-14 13:00
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
37. Data: 2021-12-10 12:51
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
38. Data: 2021-12-10 12:51
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
39. Data: 2021-12-10 12:50
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
40. Data: 2021-12-10 12:49
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
41. Data: 2021-12-09 10:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego - Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS
Wykonanie: Marcin Ositek
42. Data: 2021-12-09 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
43. Data: 2021-12-09 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
44. Data: 2021-12-09 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
45. Data: 2021-12-09 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
46. Data: 2021-12-09 10:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
47. Data: 2021-12-09 10:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wykonanie: Marcin Ositek
48. Data: 2021-12-08 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 1019 i 1021 oraz 1020 i 1022 położonymi we wsi Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
49. Data: 2021-12-08 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 1019 i 1021 oraz 1020 i 1022 położonymi we wsi Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
50. Data: 2021-12-08 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 1019 i 1021 oraz 1020 i 1022 położonymi we wsi Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
51. Data: 2021-12-08 15:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami nr 1019 i 1021 oraz 1020 i 1022 położonymi we wsi Iwowe
Wykonanie: Marcin Ositek
52. Data: 2021-12-08 13:10
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
53. Data: 2021-12-08 13:10
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
54. Data: 2021-12-08 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego - Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS
Wykonanie: Marcin Ositek
55. Data: 2021-12-08 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego - Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS
Wykonanie: Marcin Ositek
56. Data: 2021-12-07 14:49
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
57. Data: 2021-12-07 14:49
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
58. Data: 2021-12-07 14:46
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy -stanowisko ds. dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
59. Data: 2021-12-07 14:45
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy -stanowisko ds. dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
60. Data: 2021-12-07 14:45
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy -stanowisko ds. dróg, planowania i zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska