główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1891. Data: 2019-04-09 12:57
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1892. Data: 2019-04-09 12:48
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1893. Data: 2019-04-09 12:48
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1894. Data: 2019-04-09 12:47
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1895. Data: 2019-04-09 12:46
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1896. Data: 2019-04-09 12:45
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1897. Data: 2019-04-09 12:41
Dział: Prawo lokalne > Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1898. Data: 2019-04-05 08:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z przeprowadzonego postępowania na "Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie - 37 szt."
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1899. Data: 2019-04-04 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na pytania do przetargu "Remont bramy dzwonnicy dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu".
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1900. Data: 2019-04-04 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonawcy biorący udział w przetargu na: "Remont bramy dzwonnicy dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu".
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1901. Data: 2019-04-04 10:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonawcy biorący udział w przetargu na: "Remont bramy dzwonnicy dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu".
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1902. Data: 2019-04-02 09:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1903. Data: 2019-04-02 08:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1904. Data: 2019-04-02 08:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1905. Data: 2019-04-02 08:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1906. Data: 2019-04-02 08:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1907. Data: 2019-04-02 08:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - „Zakup oprogramowania antywirusowego do Urzędu Gminy Borowie 37 szt.”
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1908. Data: 2019-03-29 15:56
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1909. Data: 2019-03-29 14:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1910. Data: 2019-03-29 14:11
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1911. Data: 2019-03-29 14:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1912. Data: 2019-03-29 14:07
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1913. Data: 2019-03-29 14:07
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1914. Data: 2019-03-29 14:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1915. Data: 2019-03-29 14:05
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1916. Data: 2019-03-29 14:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1917. Data: 2019-03-29 14:00
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1918. Data: 2019-03-29 14:00
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1919. Data: 2019-03-29 13:57
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy w Borowiu z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1920. Data: 2019-03-29 13:56
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy w Borowiu z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki