główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku ogłoszonych przez Gminę Borowie

Dostępne podkategorie:
Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018