główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1381. Data: 2020-01-09 11:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1382. Data: 2020-01-09 09:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1383. Data: 2020-01-09 09:16
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1384. Data: 2020-01-08 15:54
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1385. Data: 2020-01-08 15:52
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1386. Data: 2020-01-08 15:42
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1387. Data: 2020-01-08 15:41
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1388. Data: 2020-01-08 15:37
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1389. Data: 2020-01-08 15:36
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Borowie na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1390. Data: 2020-01-08 15:30
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1391. Data: 2020-01-08 15:27
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1392. Data: 2020-01-08 15:21
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1393. Data: 2020-01-08 15:21
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
1394. Data: 2020-01-08 15:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1395. Data: 2020-01-08 15:17
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borowie
Wykonanie: Marcin Ositek
1396. Data: 2020-01-08 15:09
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
1397. Data: 2020-01-08 15:08
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
Wykonanie: Marcin Ositek
1398. Data: 2020-01-08 14:47
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1399. Data: 2020-01-08 14:44
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1400. Data: 2020-01-08 14:06
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1401. Data: 2020-01-08 14:03
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1402. Data: 2020-01-08 13:20
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1403. Data: 2020-01-08 13:18
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1404. Data: 2020-01-08 13:08
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.3.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Długu Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1405. Data: 2020-01-08 13:08
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si.4.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1406. Data: 2020-01-08 13:06
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si.4.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Borowie na 2020 rok
Wykonanie: Marcin Ositek
1407. Data: 2020-01-08 12:59
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Si. 3 .2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Długu Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1408. Data: 2020-01-08 12:57
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Si. 3 .2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty Długu Gminy Borowie na lata 2020-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1409. Data: 2020-01-08 12:26
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: Marcin Ositek
1410. Data: 2020-01-08 12:24
Dział: Prawo lokalne > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034
Wykonanie: Marcin Ositek