główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1651. Data: 2019-09-03 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe - "Zakup 42 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem"
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1652. Data: 2019-08-29 09:15
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - lokal użytkowany przez Pocztę Polską.
Wykonanie: Karol Chmielak
1653. Data: 2019-08-29 09:14
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - lokal użytkowany przez Pocztę Polską.
Wykonanie: Karol Chmielak
1654. Data: 2019-08-29 09:12
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - działki nr 356/1, 356/2 w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
1655. Data: 2019-08-29 09:11
Dział: Informacje > Komunikaty i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - działki nr 356/1, 356/2 w Borowiu.
Wykonanie: Karol Chmielak
1656. Data: 2019-08-27 15:56
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1657. Data: 2019-08-27 15:56
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1658. Data: 2019-08-19 08:51
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr VIII/2019 z obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 2 sierpnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1659. Data: 2019-08-19 08:50
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: P R O T O K Ó Ł nr VII/2019 z obrad VII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 17 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1660. Data: 2019-08-19 08:49
Dział: Prawo lokalne > Protokoły z sesji Rady Gminy > Protokoły Rady Gminy VIII kadencji (2018-2022) >
Opis zmian: dodanie artykułu: P R O T O K Ó Ł nr VII/2019 z obrad VII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 17 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1661. Data: 2019-08-14 15:26
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1662. Data: 2019-08-14 15:25
Dział: Informacje > Obwieszczenia wyborcze
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1663. Data: 2019-08-13 09:29
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze u Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1664. Data: 2019-08-13 09:28
Dział: Nabór pracowników > Zarządzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze u Urzędzie Gminy w Borowiu
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1665. Data: 2019-08-13 09:24
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1666. Data: 2019-08-13 09:24
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1667. Data: 2019-08-13 09:23
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1668. Data: 2019-08-13 09:23
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1669. Data: 2019-08-13 09:23
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1670. Data: 2019-08-13 09:22
Dział: Nabór pracowników > Pliki do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1671. Data: 2019-08-13 09:19
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg- 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1672. Data: 2019-08-13 09:19
Dział: Nabór pracowników > Ogłoszenia o naborze
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg- 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1673. Data: 2019-08-13 09:14
Dział: RODO > RODO
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1674. Data: 2019-08-13 09:13
Dział: RODO > RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1675. Data: 2019-08-13 09:13
Dział: RODO > RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1676. Data: 2019-08-13 09:12
Dział: RODO > RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - stanowisko ds planowania przestrzennego i dróg - 1 etat
Wykonanie: mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
1677. Data: 2019-08-12 15:50
Dział: Informacje > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1678. Data: 2019-08-01 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1679. Data: 2019-08-01 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargowe > Ogłoszenia przetargowe - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki
1680. Data: 2019-07-31 11:42
Dział: Prawo lokalne > Budżet Gminy Borowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2019 r.
Wykonanie: mgr Krzysztof Wągrodzki