główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 347

1. Data: 2020-01-30 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek
2. Data: 2020-01-30 11:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Roczny plan postępowań
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020
Wykonanie: Marcin Ositek