główna zawartość
artykuł nr 76

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

RG.6845.2.2019

Borowie, dnia 16.04.2019r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zmianami)

WÓJT GMINY BOROWIE

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym, będących własnością Gminy Borowie:

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Tytuł prawny do nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Czynsz dzierżawny

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Okres dzierżawy

1.

Zabudowana nieruchomość gruntowa

- działka ew. nr 72/1, 72/2, 72/3 o łącznej pow. 0,3110 ha

 

KW SI1G/00039862/1

Na nieruchomości zlokalizowany jest murowany, parterowy budynek o pow. użytkowej 361,80 m2 oraz budynki gospodarcze o pow. 46 m2 i 7m2.

Dla działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynki w przeszłości stanowiły szkołę a następnie noclegownię dla pracowników pobliskich firm i fabryk.

3500,00 zł + 23% VAT miesięcznie  

Do 10 dnia każdego miesiąca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Aktualizacja opłaty podlega corocznej indeksacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Od 01.07.2019 r na czas nieoznaczony

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Borowiu, bądź pod nr telefonu 25 685 90 70 wew. 24.

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Karol Chmielak

referent ds. geodezji i gospodarki gruntami

Tel. 25 685 90 70 wew. 24

obrazek
artykuł nr 77

Wójt Gminy Borowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia, będących własnością Gminy Borowie

artykuł nr 78

Wójt Gminy Borowie ogłasza nieograniczony pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwowem.

Dostępne podkategorie:
Komunikaty i ogłoszenia - rok 2018