główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 3.c./99/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Załączniki:
Załącznik 101 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 3.h./95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2034.

Załączniki:
Załącznik 79 KB
artykuł nr 3

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za III kwartał 2021 roku

Załączniki:
Załącznik 64 KB
artykuł nr 4

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za II kwartał 2021 roku

Załączniki:
Załącznik 63 KB
artykuł nr 5

Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I kwartał 2021 roku

Załączniki:
Załącznik 67 KB